Therapie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom

 

THERAPIE

 

Omschrijving

Een gestruktureerde vorm van persoonlijke begeleiding, die in aansluiting op het zelfhelend vermogen van de persoon vooral gericht is op het vergroten van het gewaarzijn en het herstellen van de kreatieve aanpassing.

Alhoewel het aangaan van therapie in de eerste plaats een persoonlijke aangelegenheid van een medewerkende is, kan het voor een organisatie zinvol zijn een medewerker deze mogelijkheid aan te bieden. Hiermee kunnen voor de organisatie zowel immateriŽle als materiŽle doelen en waarden nagestreefd worden.

Doelgroepen

  • medewerkers die door psychische problemen t.g.v. stress, burn-out, traumatische ervaringen of onverwerkte krises e.d. al of niet in kombinatie met een traumatisch verleden (tijdelijk) niet in staat zijn goed te funktioneren.
  • medewerkers die door hun karakterstruktuur regelmatig problemen geven in de samenwerking en waarbij ťťn van de hiervoor genoemde vormen van begeleiding onvoldoende resultaten gegeven hebben, terwijl de organisatie wel veel waarde hecht aan het behoud van de betreffende medewerker.

Doelen

  • vergroten van het gewaarzijn
  • vergroten van het vermogen tot kreatieve aanpassing;
  • in staat zijn tot het maken en houden van kontakt met de eigen binnenwereld en de buitenwereld;
  • het bereiken van autonomie;
  • het bereiken van sociale verbondenheid ;
  • het kunnen herkennen, erkennen en hanteren van emoties;
  • in staat zijn een zin en betekenis te geven/beleven aan het eigen leven.

Opzet

Na een intake-gesprek met de betreffende medewerker wordt een voorlopige procesdiagnose vastgesteld en worden afspraken gemaakt m.b.t. richting, omvang en frekwentie van de therapie.

Waar dit door de begeleider nodig wordt geacht, wordt na overleg met de betreffende medewerker een psychiater voor consultatie bij het proces betrokken.

Uiterlijk aan het eind van het geplande trajekt en voor zover nodig eerder vindt een evaluatie plaats op basis waarvan in onderling overleg besloten wordt tot afronding of kontinuering van de therapie, danwel tot doorverwijzing naar verdere gespecialiseerde hulpverlening door b.v. een psychiater.

In geval van kontinuering worden opnieuw afspraken gemaakt m.b.t. omvang en frekwentie.

Over de inhoud van de therapeutische begeleiding wordt niet gerapporteerd aan de opdrachtgever. Overige rapportage geschiedt alleen na overleg met de betreffende medewerker.

De therapeutische begeleiding zal in de regel individueel plaatsvinden. Er bestaat echter de mogelijkheid dat medewerkers op individuele basis deelnemen aan groepen die voor dit doel georganiseerd worden.

Groepspraktijk

De therapie vindt plaats in onze groepspraktijk, waar meerdere gespecialiseerde therapeuten praktijk houden.