Teamcoaching

  

Welkom Kontakt English version

Welkom Vorige

  

TEAMCOACHING: Inspiratie of transpiratie?

 

Wilt u graag dat uw team op een prettige en inspirerende wijze samenwerkt waardoor de doelen van de organisatie optimaal gehaald kunnen worden?

Wij bieden Teamcoaching aan als vorm van begeleiding om een team te ondersteunen in het verkennen van hun mogelijkheden en hun belemmeringen en het realiseren van hun potenties en kwaliteiten.

Doelgroep

Elk team dat behoefte heeft aan ondersteuning of ontwikkeling en specifiek die teams, die op een of andere wijze zijn vastgelopen in hun functioneren.

Doel

 • bewustwording van eigen mogelijkheden en belemmeringen

 • bewustwording van constructieve en destructieve groepsdynamiek

 • effectief en constructief samenwerken aan de doelen van de organisatie

 • ontwikkelen van inspirerend en faciliterend leiderschap

Uitgangspunten

 • uitnodigen tot reflectie

 • positieve waardering voor wat er is

 • nadruk op constructief denken en handelen

 • nadruk op gedeelde eigen verantwoordelijk

 • ruimte voor lichtheid en humor

Vorm

Meerdere vormen zijn mogelijk (zie hiernaast voor een voorbeeldprogramma)

Voorbeeldprogramma, gebaseerd op een opzet van een tweedaagse, gevolgd door maandelijkse coachingsessies

Dagdeel 1
Samenwerken vanuit potenties en kwaliteiten

Doel

 • verkenning van eigen kwaliteiten als individu en team
 • stimuleren van zelfvertrouwen
 • aandacht geven aan belemmeringen
Inhoud

Het accent binnen deze bijeenkomst ligt op het met elkaar verkennen van de sterke kanten (kwali­teiten) en de mogelijkheden (potenties) van ieder individu en van het team als geheel. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan hoe teamleden en/of het team als geheel zichzelf en elkaar mogelijk belemmert in het optimaal functioneren.

Hierbij wordt waar nodig gebruik gemaakt van modellen als De Roos van Leary, De Denkhoeden van DeBono e.d.

Dagdeel 2
Samenwerken met inspiratie in plaats van met transpiratie

Doel

 • zicht krijgen op het onderscheid Werken met inspiratie of transpiratie

 • op zoek naar de inspiratie van de organisatie

 • inzicht krijgen in belemmerende factoren en 'stressoren'

 • vaardigheid in het omgaan met belemmeringen en stress

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst wordt gestart met een aantal korte experimenten om het werken vanuit inspiratie te ervaren. Vervolgens wordt gekeken naar de inspiratie van de organisatie: wat is de missie, wat zijn de doelen, hoe verhoudt een ieder zich tot de missie en doelen.

Daarna richten we ons op het verkennen en herkennen van belemmerende factoren en bronnen van stress en hoe je hier als individu en team mee om kunt gaan.

Dagdeel 3
Samenwerken met heldere afspraken

Doel

 • omgaan met eigen verantwoordelijkheden
 • kunnen maken van heldere afspraken (SMART)
 • elkaar kunnen steunen in het opvolgen van de afspraken
 • elkaar kunnen aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden

Inhoud

Aan de hand van enkele experimenten worden de teamleden uitgenodigd om met elkaar aan de slag te gaan om een opdracht uit te voeren.

Na afloop van elke opdracht wordt de werkwijze van de groep nabesproken op onderwerpen als: wijze van samenwerken, nemen van initiatief, maken van heldere afspra­ken, wijze van omgaan met elkaar.

Vervolgens wordt een en ander vertaald naar de dagelijkse praktijk binnen de organisatie.

Dagdeel 4
Samenwerken vanuit humor en lichtheid/opmaken van de balans
/

Doel

 • opnieuw ervaren van de positieve kracht van werken met humor, lichtheid en passie
 • plezier beleven in het werk
 • kunnen relativeren zonder de realiteit te verliezen
 • afspraken rond de vraag: hoe gaan we verder en hoe dragen we zorg voor verankering
 Inhoud

Na een korte introductie rond passie, humor en lichtheid reiken we de deelne­mers experimenten aan om de kracht van humor, lichtheid en passie te ervaren. 

Verder zullen we deze bijeenkomst besteden aan het terugkijken op het proces tot nu toe en aan de vraag: hoe gaan we verder? Hierbij gaat het zowel om persoonlijke voornemens als om afspraken voor het team als geheel: hoe houd je jezelf en elkaar als collega's wak­ker en hoe draag je zorg voor de verankering?

Tot slot maken we vervolgafspraken voor de coaching-sessies

Vervolg: coaching-sessies

Afhankelijk van de mogelijkheden stellen wij voor om na de tweedaagse een vervolgtraject te plannen van tien maandelijkse coaching-sessies van ca. 1 ˝ uur.