Historie

  

Welkom Kontakt English version

Welkom

 

Historie

Aan de basis van ons huidige centrum ligt een initiatief uit1989 om vanuit het verpleeghuis Breede Vliet in Rotterdam een scholings- en adviesburo op te richten.

Dit buro kreeg de naam Breede Vliet Consult en werd in eerste instantie alleen gedragen door Frans Meulmeester. Na ongeveer twee jaar vond een verbreding plaats en werd het buro uitgebreid met twee nieuwe medewerkers.

Vanuit het buro Breede Vliet Consult werd eind 1992 een nieuw buro opgericht: het buro Meulmeester & Moes Consult.

Een samenwerkingsverband van Frans Meulmeester en Dick Moes.

Dit buro heeft zich steeds gericht op het adviseren en begeleiden van instellingen en individuen binnen de gezondheidszorg en ouderenzorg, die zich in een ontwikkelingsproces bevonden of juist behoefte hadden aan ontwikkeling. Daarnaast verzorgde het buro ook scholing en training op verschillende nivo's binnen de instellingen.

Vanwege de diversiteit in aandachtsvelden, belangstellingen en stijlen van werken tussen beide initiatiefnemers is het buro in de loop van 1997 gesplitst in twee aparte buro's, waarbij een ieder zijn eigen stijl, aksenten en aktiviteiten verder ontplooide.

Na nog enige tijd onder dezelfde naam gewerkt te hebben, is in het voorjaar van 1999 besloten het buro van Frans Meulmeester een nieuwe naam te geven:

Invitation

Centrum voor Scholing Begeleiding Therapie

De nieuwe naam van het centrum staat symbool voor de stijl van werken: zowel in kursussen, publikaties als in het begeleiden willen we mensen uitnodigen tot gewaar zijn van hun handelen, denken en voelen èn van hun omgeving.

Dit gebeurt deels door hen te bevragen, deels door het aanbieden van informatie en deels door hen op een speelse en lichte wijze een spiegel voor te houden.

Hierbij maken we o.a. gebruik van benaderingen uit de Humanistische Psychologie, de Gestalt-psychologie en -filosofie, de Psychosynthese en van methoden uit de theater- en clowns-wereld.

De clown in ieder van ons maakt het immers mogelijk om op een lichte en luchtige wijze vaste beelden en patronen te relativeren en opnieuw op hun waarde te bezien.

Voor ons staat hierbij echter wel steeds het respekt en de zorg voor de persoon/personen waarmee we werken voorop.

Frans Meulmeester

Sedert 1977 als opleider/trainer werkzaam binnen de gezondheidszorg. Daarbij regelmatig stages gelopen in het werkveld om praktische ervaring op te doen en tussen '84 en '89 werkzaam geweest als staffunktionaris voor beleid, onderzoek en ontwikkelingen binnen een psychogeriatrisch verpleeghuis.

Sinds 1989 kombineer ik het verzorgen van kursussen en trainingen voor zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen voor verstandelijk gehandicapten met het werken als therapeut/begeleider in een eigen psychotherapie-praktijk.

Opleidingen: Sociaal pedagogiek/Andragogiek, Gestalt- en Psychosynthese-opleiding, Leergang Management en Beleid in de gezondheidszorg, Validation-teacher, Groepsdynamica, Psycho-Oncologisch Counselor, theater- en clowns-kursussen.

Lid van de Europese Vereniging voor Psychotherapeuten en van de Europese Associatie voor Gestalttherapeuten..

Recente publikaties:

Krisisverwerking; IVIO,1997

De ontevreden patiënt; TVV, juli 1997

Omgaan met complex gedrag in zorgsituaties; Elsevier, juni 1999
 

Medewerkers

Binnen het centrum zijn enkele vaste en freelance medewerkers aktief, die allen over een ruime ervaring in de zorg, het onderwijs en de begeleiding beschikken en tevens zeer ervaren zijn op hun eigen gebied als adviseur, trainer, begeleider, acteur/actrice of clown.